Er is al gewoon een Kinderboekenmuseum

In NRC Handelsblad van 10 juli zegt Rob Pronk van de Openbare Bibliotheek Groningen dat voor de kinderboekencollectie in Winsum ”een kinderboekenmuseum een zinnige optie zou zijn. Nederland heeft dat nog niet”. Ik moet dat tegenspreken. Al vijftien jaar bestaat het Kinderboekenmuseum, als onderdeel van het Letterkundig Museum in Den Haag. De verbouwing van het Letterkundig Museum die nu in volle gang is, is er mede op gericht meer expositieruimte te creëren voor het Kinderboekenmuseum. Vlak voor de kinderboekenweek gaat het Kinderboekenmuseum weer open.

    • Aad Meinderts Directeur Letterkundig Museum