Democratie

Wetenschapsbijlage 11 juli

NRC Handelsblad geeft ruchtbaarheid aan de op handen zijnde ‘inspectie van de democratie’, door het gilde van Nederlandse politicologen (‘Deelgemeente Nederland’, Weekblad’, 11 juli). Aannemelijk is dat de uitkomst van dit onderzoek medio 2010 de basis zal vormen voor een stevig nationaal debat over de staat van politiek Nederland. Als de somberheid van de geïnterviewde onderzoekers model staat voor het hele onderzoeksteam, dan worden we daardoor enkel verder weggeduwd in het moeras van onbegrip en onverschilligheid.

Een ‘inspectie van de democratie’ is gebaat bij betrokken wetenschappers die naast een kritische basishouding ook oog hebben voor de oorzaken en gevolgen van de positieve ontwikkelingen in onze democratische rechtsstaat. Het zal die betrokken politicologen weinig moeite kosten boeiende vraagstellingen te ontwikkelen die de rol van het politieke blootleggen in bijvoorbeeld de ongekende toename van de welvaart, de hoge scores van Nederlanders op de internationale geluksschaal of de constant hoge opkomst van kiezers bij de tweede kamerverkiezingen. Van een nieuwsgierigheid onder het viertal geïnterviewde onderzoekers naar de rol van het politieke in deze ontwikkelingen blijkt echter uit het afgedrukte debat vrijwel niets.

Het laat zich dan ook raden dat met de voornoemde wetenschappelijke vooringenomenheid het debat zich na de publicatie van het rapport zal centreren rondom de negatief geconnoteerde concepten als populisme, het xenofobische volk, het falen van het neoliberale model en het onvermogen van de huidige generatie politici.

Alleen als de politieke wetenschappers er in slagen een gebalanceerd beeld te schetsen van de staat van onze politieke structuur kunnen zij een positieve bijdrage leveren aan het debat over de toekomst van onze samenleving en democratie. Kunnen zij dat niet, dan is het wellicht verstandiger af te zien van het project.

Marco R.F. Wiesehahn

Politicoloog

Reacties op de inhoud van deze bijlage gaarne binnen veertien dagen naar redactie Wetenschap NRC Handelsblad, Postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. E-mail wetenschap@nrc.nl

De brieven dienen de lengte van 400 woorden niet te overschrijden.

    • Marco R.F. Wiesehahn Politicoloog