Vergeet de rol van ouders niet bij taalontwikkeling

Terecht pleit Yvonne Killian voor een objectieve taaltoets voorafgaand aan groep 3 van de basisschool, en een verplicht jaar taalklas indien de uitslag onvoldoende is (Opiniepagina, 10 juli). Dat moet een jaar zijn waarin op een speelse manier allerlei vormen van taal en uitbreiding van de woordenschat aangeboden worden. Daarna leer je pas lezen en schrijven. Killian noemt echter de rol van de ouders niet. Je moet ook aan hen eisen kunnen stellen. Als zij willen dat hun kind succes heeft in het onderwijs - en dat willen ze - moeten zij beseffen dat taal daarin de grootste rol speelt. Een kind met taalachterstand waarbij eerst te weinig en daarna te laat wordt ingegrepen blijft achterstand houden, ook bij andere vakken, en is dus slachtoffer van het systeem.

Een extra jaar taalklas is geen straf of discriminatie, maar een investering in de toekomst van het kind. Een goede basis voorkomt een schoolloopbaan met teleurstellingen. Een leerling, die in voorafgaande jaren al het plezier in taal verloor, is nauwelijks nog te motiveren.

    • Susan Brugmans Lerares Basisschool