Theater-compagnie wil theater verkopen

Stichting De Theatercompagnie onderhandelt met de gemeente Amsterdam over verkoop van het ‘eigen huis’, het monumentale Compagnietheater aan de Amsterdamse Kloverniersburgwal. De gemeente was de vorige eigenaar en verkocht het aan de Stichting. Deze wil er als huurder in blijven.

Artistiek leider Theu Boermans van het gelijknamige toneelgezelschap hoopt met de opbrengst ‘een doorstart’ te kunnen maken. Zijn gezelschap heeft de activiteiten gestaakt sinds stopzetting van de Rijkssubsidie (1,8 miljoen euro) op 1 januari 2009. Dit was een besluit van het Nederlands Fonds voor de Podiumkunsten (NFPK). Boermans ‘ontkent noch bevestigt’ dat het pand 4 miljoen euro zou moeten opbrengen. De verkoop van het Rijksmonument is vooralsnog een ‘optie’. Er wordt van afgezien als de Theatercompagnie een proces tegen het NFPK over stopzetting van de subsidie wint. Dat proces heeft plaats in het najaar.

Stichting De Trust, vernoemd naar Boermans’ vorige gezelschap dat in 2001 met het toneelgezelschap Art & Pro opging in de Theatercompagnie, nam het pand in de jaren negentig over van de gemeente Amsterdam door voor 838.000 euro de erfpacht voor de duur van veertig jaar af te kopen.

De gemeente had het pand zelf aangekocht voor 1,8 miljoen gulden. Met het oog op de voor de gemeente onvoordelige transactie werd bij de verkoop aan De Trust bepaald dat de gemeente het eerste recht van koop kreeg, voor één gulden. Maar met een onderpand van zo geringe waarde weigerden banken een hypotheek te verlenen voor de noodzakelijke renovatie. De gemeente nam daarop genoegen met een eerste recht van koop tegen een marktconforme prijs.

De Trust kon daardoor een hypotheek krijgen voor de verbouwing, die uitkwam op 3,3 miljoen gulden. Deze hypotheek is inmiddels gedeeltelijk afgelost. De rente wordt sinds de stopzetting van de subsidie voldaan met de verhuur van het gebouw aan derden.

Als de rechter stopzetting van de subsidie rechtmatig acht en verkoop opportuun wordt, wil Boermans met de opbrengst en met gedeeltelijke verhuur van het pand theaterproducties gaan maken voor de kleine zaal die het pand naast een grote zaal herbergt. Hij wordt dan naar eigen zeggen, naast artistiek leider, ook ‘intendant’. Volgens zakelijk leider Hans Brouwer zou realisering van dit scenario ‘fantastisch’ zijn. Een andere, ‘minder aantrekkelijke’ optie is het pand in eigendom houden en alleen met de exploitatie theaterproducties financieren.

Verantwoordelijk wethouder Caroline Gehrels weigert commentaar. Wel zegt ze met De Theatercompagnie te onderhandelen over terugkoop van het pand.