Supreme Court-rechter Sotomayor bleef overeind bij hoorzittingen in Senaat VS

De Amerikaanse rechter Sonia Sotomayor heeft haar mondeling examen bij de Senaat deze week zonder veel problemen doorstaan. Amerikaanse media verwachten dat haar voordracht voor de Supreme Court volgende week bij stemming zal worden aanvaard. Een selectie beelden van vier volle dagen hoorzittingen.

De politieke controverse rond haar voordracht ging over ras, afkomst en positieve discriminatie. Niet over haar juridische kwaliteiten. Dat bleek ook uit de lijst getuigen die werden opgeroepen. Voor het eerst bij een hearing voor een supreme court benoeming domineerden daarin niet de juristen. Er kwamen brandweerlieden getuigen die geen promotie kregen omdat voor het examen te weinig minderheden slaagden. Ook burgemeesters, sportlieden en anderen die met rechter Sotomayor te maken hebben gehad, kwamen opdagen. Op Youtube is het allemaal te vinden.

De stemming bij de hoorzittingen bleef over het algemeen welwillend. Zij werd door Democraten en Republikeinen herkend als voorbeeld van de Amerikaanse droom: een Portoricaanse die opgroeide in de Bronx, New York, haar vader jong verloor en opgevoed werd door haar moeder die als verpleegkundige het gezin overeind hield.

Hier de beelden van Sotomayors inleiding, met opnames van haar moeder die een traantje wegpinkt.

Centraal in het debat stond de vraag wat zij had bedoeld met een alinea in een toespraak voor studenten in Berkeley waarin zij zei dat een ‘wise latina woman with the richness of her experience’ betere beslissingen zou nemen. Zij leek te benadrukken dat mensen met een etnische of raciale identiteit daardoor beinvloed worden bij het wijzen van een vonnis. Met als implicatie dat als er maar genoeg vrouwen, zwarten, latino’s rechter worden dat een positieve invloed heeft op de Amerikaanse rechtspraak. In deze beelden legt ze uit dat ze niet goed werd begrepen.

In de volle vier dagen die de Senaat aan haar benoeming besteedde, hield ze zich aan het recept voor aanstaande Supreme Court-rechters: respectvol moeilijke vragen omzeilen en je niet uit de tent laten lokken.

Op het lawblog van de Wall Street Journal geven drie buitenstaanders hoofdzakelijk positieve recensies van haar optreden. Algemene teneur: Sotomayor hield zich aan de zuivere leer. Een rechter moet de wet toepassen en uitleggen. Maar niet proberen om zelf de wet te schrijven.

Is het te overwegen de hoogste Nederlandse rechters ook in het openbaar te ondervragen?

Reageren? Nuanceren en argumenteren verplicht. Volledige vermelding van naam.

    • Folkert Jensma