Gloger, bel het Filmfonds eens

In het artikel `Waarom ik het Filmfonds links laat liggen` (nrc.next, 15 juli) verwijt filmmaker Thijs Gloger het Filmfonds onder meer complexe, lange procedures zonder dat hij zelf ooit een poging tot een aanvraag gedaan heeft. Als Thijs de telefoon eens zou pakken is een gesprek zo geregeld. Ik kan hem dan informeren over het nieuwe snelloket waar 15.000 euro subsidie aan te vragen is. Daarmee is een film vertoningsgereed te maken. Binnen een maand geeft het Fonds uitslag.