Feest en Maarten `t Hart

Maarten `t Hart verklaart nog eens hoe toepassing van de leer van Calvijn door de mensen tussen wie hij opgroeide zijn jeugd heeft verpest (Opiniepagina, 10 juli). Maar dat de christelijke normen en waarden bij `t Hart evengoed in vruchtbare aarde vielen, moge blijken uit zijn definitie van wat een feest dan eigenlijk wel is: ”Feest is het overal waar niet gedronken, niet gerookt, niet gelachen, niet gedanst en niet gepraat wordt.” (Uit: Het roer kan nog zesmaal om, Amsterdam 1984)

    • R. Storm den Haag