een plaatselijk heelal

ik heb een man gekend die de kosmos kon citeren

aan het verre universum herinneringen ophaalde

als aan een bijgewoond feestje, hij kon

met de inkeer van een astronaut constateren:

“wij kennen maar één kant van het leven

en het zal daar waarschijnlijk

een regenboog van kleuren wezen

iedereen komt in zijn eigen kleur terecht

altijd en tezelfdertijd

en van begin tot aan het einde

en misschien ook helemaal niet”

op niets voorbereid dan goed geluk

zijn leven een vuurwerk, zijn adem een vlucht

werd ook de dood een grande expérience

“interessant, we maken er iets flitsends van”

simon v. kon het tegen je uitroepen

juichende vuisten, de kop van een gier:

“al wat beweegt zal in beweging blijven”

waarmee je een helder antwoord had verkregen

op een niet gestelde vraag

(niet door jou althans en niet vandaag)

maar het was een antwoord

onnavolgbaar accuraat

dat naar de wetten der patafysica

niet zacht uit de ruimte

maar van luid daarachter leek te komen

rechtstreeks bij de chaos vandaan

simon v. had op louter gevoel

een reisgids tegen de dood geschreven

hij kende onzekere binnenwegen

had elke steeg van de kosmos bezocht

at meteorieten bij het ontbijt

per dag een vers glaasje eeuwigheid

en bleef niettemin razend benieuwd

als een gloeiend kind naar de afloop

melkwegdeskundige summa cum laude

kwam hij zonder houvast de dood in getript

met gemak, op één been

kansrijk als altijd – en verdween

simon, goede optimist

hoe is het nu daarbinnen

is het groter dan een korrel

geeft het licht, klopt het, brandt het

mooi egaal aan alle kanten

is het er bitter, is het er zacht

kijk eens rond vinkenoog

zeg ons

is het wat

hoor je ons

of

blijft het

deze ijzig stille

verplichte extase

samen één met je ballingschap

hebben ze dan geen

schaafwonden voor je

geen koorts om in te wonen

geen chaos meer, geroezemoes

jazz, boeken, sterke verhalen

of domweg joie de vivre

is het het waard al met al

is het niet dodelijk saai voor je daar

en simon

mis je ons niet

wat is nu dat hele universum

vergeleken met een tram

met edith of een potje scrabble

wat is dat alles in het licht

van een zelfverzonnen reisgids

geschreven op je zolderkamer

onder een goudgeel open dak

of omgekeerd

hoe moet dat zijn voor de eeuwigheid

en heel dat yin en yang gebeuren

nu jij daar aan komt

stormen als een vijftiger

één stralende happening

helemaal in het moment

en een binnenzak vol zand

om die kosmos uit te leggen

hoeveel duizenden heelallen

er in deze letters schuilgaan

als gloednieuwe concurrenten

ik heb een man gekend

met het wisselgeld van de melkweg in zijn handen

gewoon, hier, in amsterdam

Ramsey Nasr

Ramsey Nasr is de Dichter des Vaderlands

    • Ramsey Nasr