De bureaucratische verblinding

Deze week een beetje veel medisch nieuws. Dat leek het ministerie handig. Omdat de Kamer toch niet oplet? Zie verderop in dit bericht voor een beleefd verzoek van de Tweede Kamer.

Op HuisartsVandaag een hartekreet van huisarts Sjef Willemen uit Hengelo. De eerder beschreven brief van minister Klink over ‘ketenzorg’ zit Willemen tot hier. Een lang citaat omdat je geregistreerd moet zijn:

,,Om de een of andere reden hebben instituties als verzekeraars, organisaties als NZA’s, NMA’s en niet in de laatste plaats het departement van VWS de mening dat zij iets inhoudelijks zouden kunnen bijdragen tot wat wij rekenen als ons professioneel domein, met andere woorden het contact met onze patienten in de spreek kamer onder onze regie en verantwoordelijkheid. De bemoeienis van niet ter zake deskundigen is me al een gruwel, maar de stelligheid waarmee ze zich niet alleen bemoeien met onze professionaliteit en handelen alsmede de consequenties die dit heeft voor het te voeren beleid, is mij al jaren een doorn in het oog.” (…)

,,Nog niet zo heel lang geleden, was een Huisarts iemand die ZORGDE voor de aan hem/haar toevertrouwde patienten, meestentijds levenslang. Dat ging onder de regie van de dokter in goed vertrouwen en met grote tevredenheid van het overgrote merendeel van de patienten. De patient en dokter begrepen en kenden elkaar en onuitgesproken was er een grote wederzijdse waardering voor het in elkaar gestelde vertrouwen.” (…)

,,Met mij, weet ik zeker, zijn vele huisartsen verbijsterd over het gebrek aan in ons gesteld vertrouwen. Met mij ervaren velen het gebrek aan respect. En velen, ook dat weet ik zeker, voelen zich geschoffeerd door het model wat ons wordt opgedrongen waarin niet langer de patient en de zorg die hem/haar toekomt centraal wordt gesteld, maar een DBC ketenzorg of erger nog een zorgstraat… Alsof je, je auto door de wasbeer haalt….”

,,Ik heb er genoeg van om als het om echte zorg gaat, bijvoorbeeld een visite aan een hulpbehoevend iemand te worden beledigd door een tarief van 13,50. Om te moeten werken op hondse tijden voor een fooi van een paar tientjes per uur. Ik heb er genoeg van om niet meer toe te komen aan waar we echt voor zijn: een relatie ontwikkelen met en mee leven in de tijd met aan ons toevertrouwden die zich tot ons wenden in moeilijke tijden. Daar zijn we voor en daar zijn we goed in.

,,Klink is een technocraat die ons niet serieus neemt, op geen enkele wijze, die denkt dat hij er wel mee weg komt, omdat dat meestal de praktijk blijkt. Klink weet niet wat er gebeurt als huisartsen in Nederland zeggen: Tot hier en niet verder, bekijk het! Er komt ook nog een vervelende Pandemie aan toch? Bottomline: Je kunt niet zonder ons Sukkel! Kijk, dat moet ie eerst begrijpen.”

Overigens vroeg de Tweede Kamer de minister op 2 juli in een breed gedragen motie, voorgesteld door de leden Van der Veen, Zijlstra, Wiegman-van Meppelen Scheppink, Sap, Schermers en Van Gerven om

de Kamer voor 1 oktober 2009 een overzicht te zenden inzake de langetermijnvisie geneesmiddelenbeleid, waarin helder staat aangegeven welke (eind)doelen worden beoogd, welke invulling van rollen van de verschillende actoren wordt beoogd, welke concrete maatregelen daartoe dienen te worden genomen, welk tijdspad wordt gehanteerd en in hoeverre er draagvlak is voor deze voornemens.

Met andere woorden: zoudt u even willen wachten voordat u allerlei ingrijpende maatregelen doorvoert die de hele huisartsenzorg en geneesmiddelenverstrekking op z’n kop zetten. Totdat we met u hebben overlegd. SP, de PvdA, GroenLinks, D66, de PvdD, de VVD, de ChristenUnie, de SGP, het CDA, de PVV en het lid Verdonk stemden voor de motie. Misschien niet gek als de minister daar rekening mee houdt.

    • Marc Chavannes