Bijstand voor Grieken bij weren illegalen

Nederland gaat op grote schaal Griekse asielambtenaren trainen en ondersteunen in het herkennen van illegale migranten. Nederlandse justitie-ambtenaren gaan in Griekenland meedoen aan documentcontroles. Nederlandse en Griekse ambtenaren gaan verder samenwerken bij identiteits- en leeftijdscontroles. Doel is de illegale migrantenstroom van Griekenland naar Nederland in te dammen.

Dat zijn staatssecretaris Albayrak (Justitie, PvdA) en haar Griekse ambtsgenoot Dendias gisteren overeengekomen op de bijeenkomst van Europese ministers van Justitie in Stockholm. Het Griekse asielbeleid ligt al geruime tijd onder vuur, onder meer vanwege de erbarmelijke omstandigheden in gevangenissen en de toestroom van migranten die via Griekenland Europa binnenkomen. Griekenland accepteert de hulp om tegemoet te komen aan de internationale kritiek.

Griekse gevangenissen zitten overvol met gedetineerden en illegale immigranten. Er vindt op grote schaal verwaarlozing, mishandeling en foltering plaats, zo oordeelde het Comité ter Preventie van Foltering van de Raad van Europa eerder dit jaar. Nederland heeft daarom tot afgelopen mei asielzoekers die via Griekenland kwamen, niet teruggestuurd. Sinds kort gebeurt dat weer wel, nadat de Raad van State had bepaald dat zij toch naar Griekenland kunnen worden uitgezet.

Volgens Albayrak is ondersteuning van het asielbeleid ter plekke in Nederlands belang omdat veel illegalen via Griekenland uiteindelijk naar Noord-Europa gaan. Nederland hoort volgens haar tot de populairste bestemmingen. Een belangrijk deel van de 14.500 asielaanvragers in Nederland komt via de ‘Griekenlandroute’.

Behalve het trainen van 600 Griekse asielambtenaren, wordt ook in kaart gebracht hoe illegale migranten van Griekenland naar Nederland reizen en of het mogelijk is om met Nederlandse ondersteuning de Griekse buitengrenzen beter te controleren.

Zo zal Nederland aan Frontex, de Europese organisatie die de EU-buitengrenzen bewaakt, apparatuur beschikbaar stellen voor betere controle op vervalste documenten. Röntgenfoto’s van asielzoekers die claimen minderjarig te zijn, worden in Nederland onderzocht. Ook de controle op vingerafdrukken (eurodact) wordt met Nederlandse steun verbeterd. In Nederland worden daar scans voor gebruikt, in Griekenland gebeurt dat nog met inkt.

    • Jos Verlaan