Waarschuwing Clinton aan Iran

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Hillary Clinton, heeft Iran gewaarschuwd dat de VS hun aanbod van toenadering niet onbeperkt verlengen. Clinton zei dat Iran nu moet reageren op de toenaderingspoging van president Obama. Zo niet, dan zal het land nog meer geïsoleerd raken vanwege zijn nucleaire programma.