Specialisten dagen Klink om geld

De medisch specialisten slepen minister Klink (Volksgezondheid, CDA) voor de rechter. Ze zijn woedend over de inkomenskorting van 11 procent die de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) in opdracht van Klink gisteren heeft vastgesteld.

De bezuiniging is een gevolg van het feit dat de uitgaven voor specialisten vorig jaar 375 miljoen euro hoger uitvielen dan was begroot. Belangrijkste oorzaak is een fout in het declaratiesysteem voor specialisten bij de invoering van marktwerking in de zorg in 2006. Hierdoor gingen enkele groepen specialisten tientallen procenten meer verdienen. Sommige specialisten zagen hun inkomen verdrievoudigen van gemiddeld 225.000 tot 675.000 euro.

Klink wil dat de specialisten geld teruggeven. Degenen die te veel kregen, hoeven niet alles zelf terug te betalen: de helft van het tekort van 375 miljoen euro wordt verdeeld over alle specialisten. De specialisten die te veel ontvingen – circa 2.000 – moeten bovenop de korting van 11 procent samen 150 miljoen extra betalen.

De Orde van Medisch Specialisten vindt de korting „onacceptabel”. De Orde meent dat de overschrijding zwak is onderbouwd en wil beter onderzoek. Bovendien vindt de Orde het oneerlijk dat alle specialisten nu moeten opdraaien voor inkomensstijgingen van enkele groepen collega’s.

Vandaag vergadert de beroepsvereniging over de NZa-maatregel. „Sowieso dagen we Klink voor de rechter”, aldus een woordvoerder van de Orde. Of dat een kort geding is of een andere procedure wordt waarschijnlijk vandaag duidelijk. Ook overweegt de Orde zich terug te trekken uit alle overlegorganen en commissies waarin de minister of zijn ambtenaren zitting hebben.

De Orde heeft veel kritiek op de NZa, die volgens de woordvoerder „slaafs” de opdracht van Klink voor bezuinigingen uitvoert. „De NZa gedraagt zich als een uitvoeringsorgaan van minister Klink.” Artsen in academische ziekenhuizen worden niet gekort. Ze vallen onder een cao.