Londen wil Blair als voorzitter EU-Raad

De baan bestaat nog niet en zelf heeft hij evenmin bevestigd dat hij die begeert. Maar de Britse regering liet gisteren al vast weten dat oud-premier Tony Blair haar kandidaat is voor de functie van vaste voorzitter van de Europese Raad van de regeringsleiders van de EU-landen.

De positie komt beschikbaar als het nieuwe Europese Verdrag van Lissabon, dat de Europese instellingen op een nieuwe leest schoeit, in werking treedt. Dit hangt mede af van de uitslag van het tweede referendum dat Ierland op 2 oktober over het verdrag houdt. Zeggen de Ieren ja, dan kan het begin volgend jaar waarschijnlijk ingaan.

De Britse minister voor Europese Aangelegenheden, Glenys Kinnock, bevestigde gisteren dat de regering de kandidatuur van Blair steunt. Maar had Blair zelf, thans gezant voor de internationale gemeenschap in het Midden-Oosten, ermee ingestemd? „Ik ben er zeker van dat ze [de regering, red.] het niet zou doen zonder hem eerst te hebben gevraagd”, aldus Kinnock. Een woordvoerder van Blair in Jeruzalem wees erop dat er nog geen baan is en derhalve niets om kandidaat voor te zijn.

Blairs kandidatuur werd al in een vroeg stadium door de Franse president Nicolas Sarkozy bepleit. Vorige maand toonde deze zich echter minder geestdriftig, mogelijk omdat de Duitsers vinden dat de nieuwe voorzitter uit een land moet komen dat de euro gebruikt. Een andere naam die circuleert is die van de Spaanse oud-premier Felipe Gonzalez.