Kunstmatig gedoe

Nieuw, hip en kinky: laat je eicellen invriezen in het AMC. Dan kun je nog even lekker carrière maken of de juiste man zoeken, en op je vijftigste nog prima moeder worden.

Zoals alle technologie die rechtstreeks op geboorte of sterven inwerkt, stuit die nieuwe medische gadget op verzet, vooral uit religieuze hoek. „Wensgeneeskunde die niet wenselijk is”, vindt Kamerlid Janneke Schermers (CDA). De zwangerschap bij vijftigjarigen wordt „een kunstmatig gedoe met hormonale behandelingen. Dat moeten we niet willen.”

Opvallend in medisch-ethische discussies is dat er nooit echte argumenten worden gegeven. Waaróm moeten we ‘kunstmatig gedoe’ niet ‘willen’? Ons hele leven hangt toch van kunstmatig gedoe aan elkaar? Als je werkelijk in het morele gelijk van God of de natuur gelooft, zweer dan ook chemotherapie, inenting en operaties af. Stop al dat kunstmatig gedoe. Sluit de ziekenhuizen. In Gods Naam. Het zou de boel wel aardig uitdunnen. Te beginnen met al dat genetisch zwakke spul uit onze religieuze inteeltdorpen.

Zonder ‘kunstmatig gedoe’ bestond er geen overbevolking of klimaatcrisis en hoefden er geen miljoenen meer naar zorg voor zwakken en misdeelden.

Waarschijnlijk geeft het CDA geen echte argumenten omdat die uiteindelijk daarop uitdraaien. In plaats van met rationele argumenten, komt men dus met iets intuïtiefs. Het ‘voelt’ gewoon niet goed. Dit moeten we niet willen. Net zomin als dat je in de VS bij ivf-klinieken een baby-op-maat kunt bestellen: kleur ogen, haar, intelligentie… you name it. Keuzevrijheid dringt de almacht terug van God, lot of natuur, en geeft ons daarmee eigen verantwoordelijkheid. Vroeger moesten vrouwen ermee leren leven als ze een bloem waren die verschrompelde zonder vrucht te hebben gedragen. Voor zulke en grotere rampen lag de schuld bij God en Zijn ondoorgrondelijke wegen.

Sinds God dood is, is het je eigen schuld als je te lelijk of te druk bent om bijtijds aan de man te komen. En dus ook je eigen verantwoordelijkheid als je gebruikmaakt van het ‘kunstmatig gedoe’, en je zonodig een baby moet opzadelen met een moeder van vijftig.

    • Christiaan Weijts