Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.
Bekijk hele krant

NRC Handelsblad

Politiek

Kamer verwerpt invriezen eicellen

De PvdA-fractie in de Tweede Kamer vindt niet dat het Academisch Medisch Centrum in Amsterdam eicellen moet gaan invriezen van alleenstaande vrouwen die op latere leeftijd een kind willen. Ook de fracties van de twee andere coalitiepartijen CDA, ChristenUnie zijn daar tegen.

De PvdA-fractie eist geen wettelijk verbod, zoals CDA en ChristenUnie, maar vindt dat er eerst wetenschappelijk onderzoek moet plaatsvinden naar de veiligheid voor moeder en kind. Alleen de Kamerfractie van D66 reageert positief op het AMC-initiatief.

Kamerlid Khadija Arib (PvdA) ontkent dat ze hiermee partijgenoot Jet Bussemaker, staatsecretaris van Volksgezondheid, afvalt. „Ze heeft alleen gezegd dat er geen wettelijke belemmeringen zijn. Dat betekent nog niet dat iedereen maar zijn gang kan gaan.” Arib stelt voor dat artsen na onderzoek een richtlijn maken waarin staat wanneer vrouwen met een kinderwens maar zonder geschikte partner kunnen worden geholpen.

De fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie hebben Kamervragen gesteld aan Bussemaker. De staatssecretaris erkent dat er „heel veel” haken en ogen aan de eicelbehandeling zitten, zegt een woordvoerder. Medici zijn kritisch over de behandeling van het AMC.

Arib vindt het aanbod van het AMC „discutabel”, omdat het anders dan bij ivf gaat om vrouwen zonder medische indicatie. Zij wijst erop dat Nederland een relatief hoge babysterfte heeft, deels door de hoge leeftijd waarop vrouwen kinderen krijgen. Volgens Arib hecht haar fractie aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. „Ik zou nooit zeggen dat je maar moet accepteren dat je geen kinderen kunt krijgen.”

Vervolg Eicellen: pagina 3

Alleen D66 is positief

Fractielid Janneke Schermers van het CDA vindt dat het systeem van gezondheidszorg in Nederland er is om ziekten te bestrijden en niet voor „luxe behandelingen”. Ze noemt als nadeel dat er bij oudere vrouwen meer complicaties optreden tijdens de zwangerschap en bevalling. De eicelbehandeling zou uitstel van kinderen krijgen bevorderen.

Esmée Wiegman (ChristenUnie) is „niet gelukkig” met het AMC-plan op sociale gronden eicellen in te vriezen. Ze vindt het een „oprekking” van het moratorium op embryo-onderzoek. „Invriezen van eicellen voor deze doeleinden brengt niet alleen medisch-ethische vragen met zich mee, maar ook vragen over de afweging over de inzet van medische technologieën”.

D66 is de enige Kamerfractie tot nu toe die positief is over het initiatief. „Als de techniek om eicellen te laten invriezen voldoende veilig en effectief is, moeten vrouwen zelf kunnen beslissen of ze van die mogelijkheid gebruik willen maken”, zegt fractielid Fatma Koser Kaya. De CDA-stelling dat het bij deze behandeling zou gaan om luxe, wijst ze af.

Rectificatie / Gerectificeerd

Correcties en aanvullingen

Invriezen eicellen

In het bericht Kamer verwerpt invriezen eicellen (16 juli, pagina 1) staat dat CDA en ChristenUnie een wettelijk verbod eisen op het invriezen van eicellen door het AMC. Beide Kamerfracties hebben echter alleen gezegd tegen deze behandeling te zijn.