ik@nrc.nl

Drie vrienden vertellen dat zij tijdens de Tilburgse Kermis op zullen treden als de ‘Tilburg Toppers’.

Ik stel aan mijn vrouw voor om daar naartoe te gaan.

„Nee”, zegt ze, „door die grote mensenmassa op Roze Maandag is het besmettingsgevaar voor de Mexicaanse griep te groot.”

Mijn vrouw werkt bij de GGD. „Maar jullie delen dan toch wel roze mondkapjes uit?” opper ik. Haar reactie: „Nee, maar wel condooms.”

Waarop ik verbaasd reageer: „Dus de Mexicaanse griep is een soa!”

Stuur ook eens een ikje op! Surf voor meer informatie naar nrc.nl/ik.

    • William van Dijk