Drugs in rioolwater

Analyse van rioolwater geeft een goed beeld van het drugsgebruik in steden en dorpen. Veel drugs laten sporen achter in de urine die lang genoeg in tact blijven om ze nog in het rioolwater (vóór de zuiveringsinstallatie) te kunnen aantonen. Amerikaanse onderzoekers testten het rioolwater van 96 gemeenten in de staat Oregon op een doordeweekse dag op aanwezigheid van de stimulerende middelen metamfetamine en XTC en het omzettingsproduct van cocaïne. (Addiction, 14 juli) . Cocaïne-gebruik was kenmerkend voor grote steden en kwam op het platteland soms helemaal niet voor. Gebruik van metamfetamine kwam zowel in steden als dorpen voor. XTC was weer meer iets voor steden.