Baby Hendrikus blijft bij ouders

Baby Hendrikus mag bij zijn ouders blijven. Dat heeft de kinderrechter in Arnhem gisteren beslist op basis van een rapport van een onafhankelijk onderzoeksbureau. Hendrikus blijft onder toezicht van een gezinsvoogd. Negen maanden geleden bepaalde dezelfde rechter nog dat de baby beter af was in een pleeggezin. Hendrikus, geboren op 13 oktober 2008, was vlak na zijn geboorte bij zijn ouders weggehaald omdat hij daar volgens de Raad voor de Kinderbescherming gevaar zou lopen. Zijn ouders hebben beiden een verstandelijke beperking. Omdat zij tot de zwangerschap zonder hulpverlening hadden geleefd, meenden zij in staat te zijn voor hun zoon te zorgen. In Nederland wonen zo’n 112.000 mensen met een verstandelijke beperking. Onderzoekers schatten dat circa 5 procent van hen kinderen heeft. Deze situaties eindigen relatief vaak in verwaarlozing, mishandeling en uithuisplaatsing, maar het gaat ook regelmatig goed.