BA heeft weinig alternatieven

British Airways (BA) heeft eindelijk toegegeven een kapitaalinjectie nodig te hebben. De Britse luchtvaartmaatschappij kan geen nieuwe aandelen uitgeven, omdat zij door te veel onbekende factoren wordt geplaagd en last heeft van een dalende aandelenkoers. Daarom kiest zij voor de op één na meest ideale oplossing. BA wil voor 400 miljoen pond (466 miljoen euro) aan converteerbare obligaties uitgeven om de komende paar maanden te overbruggen.

Het inschatten van de hoeveelheid kapitaal die BA de komende twee jaar nodig zal hebben, is als het voorspellen van het aantal gaten dat een mol in je tuin zal maken. Afhankelijk van de analist aan wie je het vraagt, zou het concern in het in maart 2010 eindigende boekjaar een operationeel verlies van slechts 30 miljoen pond kunnen lijden, of van maar liefst 610 miljoen pond, aldus Thomson Financial.

Het uiteindelijke resultaat hangt af van de brandstofprijs, het tempo van de herstructurering van het personeelsbestand, en verkeerstrends. De voortekenen zijn niet goed. BA zegt dat de vraag naar luxevluchten, waar het concern het grootste deel van zijn winst aan ontleent, zich misschien nooit helemaal zal herstellen. Er vinden onderhandelingen plaats met de bonden, maar een staking kan niet worden uitgesloten.

Op het gemiddelde van de verwachtingen van de analisten, zal BA in termen van de operationele kasstroom nauwelijks break even draaien. Maar het concern moet zowel dit jaar als volgend jaar 580 miljoen pond aan nieuwe vliegtuigen uitgeven. Het heeft daarvoor 3 miljard pond aan kredietlijnen beschikbaar, maar die kunnen niet worden gebruikt om operationele verliezen te dekken.

Onder deze omstandigheden lijkt het binnenhalen van geld via een converteerbare obligatie verstandig. Er is vraag naar dergelijke effecten, zoals uit de recente uitgifte door Air France van vergelijkbare waardepapieren blijkt.

Maar een nieuwe obligatie zal het vreemd vermogen van BA wel weer doen toenemen. De brutoschuld kan stijgen naar een niveau van negen maal de winst. En dan is er nog het tekort bij het pensioenfonds, dat volgens BA wel eens 3 miljard pond zou kunnen bedragen. De luchtvaartmaatschappij kan het zich niet veroorloven daar nog meer geld in te steken, maar kan hier wellicht wel toe worden gedwongen.

BA zal moeite hebben zijn balans op de middellange termijn volledig te repareren zonder een beroep op de markt te hoeven doen. Een fusie met het rijke Iberia zou helpen, maar het vertrek van Fernando Conte, de president-commissaris die een groot voorstander van zo’n deal was, heeft de kans daarop verminderd.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Fiona Maharg-Bravo