Aantal uitkeringen Wajong blijft stijgen

Den Haag. De Wajong-uitkeringen blijven stijgen. Vorig jaar is het bedrag opgelopen tot bijna 1,9 miljard euro. Eind 2008 waren er 178.000 uitkeringen aan Wajongers. In 2003 werd nog 1,3 miljard uitgekeerd. Dat is gisteren gebleken uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek. Een Wajong-uitkering is bestemd voor mensen die van jongs af gehandicapt zijn en nooit hebben kunnen werken. De toename van de uitgaven komt onder meer doordat leerlingen uit het Voortgezet Speciaal Onderwijs en het Praktijkonderwijs in de Wajong terechtkomen.