Overlevingskans Amerikaanse bank CIT wordt steeds kleiner

Hoe snel kan CIT omkomen van de dorst? De financiële markten gokken erop dat haar behoefte aan liquiditeit de verstrekker van bedrijfskredieten spoedig de kop zal kosten. Haar aandelen worden verhandeld voor minder dan 1,50 dollar per stuk en de koers van ‘credit default swaps’ (een soort kredietverzekeringen), die beleggers tegen een bankroet van de firma moeten beschermen, is enorm gestegen. Toch kan de doodsstrijd nog maanden duren.

Het probleem van CIT is eigenlijk redelijk simpel. De firma moet vóór maart 2010 10 miljard dollar aan schulden afbetalen. Zij heeft slechts 6,4 miljard dollar aan contanten en toegezegde leencapaciteit, en moet dat gat van 3,6 miljard dollar zien te vullen. De verkoop van bezittingen, zoals kredieten aan – met name kleine – bedrijven, is lastig. Kopers voor bedrijfsonderdelen zullen waarschijnlijk schaars zijn. En zelfs als een verkoop mogelijk blijkt, zal de opbrengst vermoedelijk niet hoog genoeg zijn om de schuldenlast van het rompbedrijf substantieel te verlagen.

De lage kredietstatus van CIT (CCC) zorgt ervoor dat de firma zonder overheidsgarantie geen beroep zal kunnen doen op de obligatiemarkten. De Federal Deposit Insurance Corporation (FDIC) lijkt weinig zin te hebben om die garantie te verstrekken, op grond van de lage kwaliteit van het onderpand van CIT.

Toch moet de firma het nog wel een paar maanden kunnen uitzingen. Het volledig opmaken van de opgenomen kredieten kan 2 tot 4 miljard dollar vrijmaken. In combinatie met het geld in kas en de toegezegde financiering heeft de firma dan genoeg geld om de dit jaar verlopende schulden te dekken. En wanhopige maatregelen zouden die periode nog een paar maanden kunnen oprekken.

Maar op termijn zien de zaken er slechter uit. In de laatste negen maanden van 2010 zal nog eens 5,5 miljard dollar aan schulden moeten worden afgelost. De bezittingen zullen in kwaliteit blijven afnemen door de gevoeligheid van CIT voor kleine bedrijven, die onevenredig hard worden getroffen door de economische crisis.

Intussen blijft CIT de overheid bestoken met verzoeken om hulp – of het nu om een vrijstelling door de Federal Reserve gaat, waardoor de firma in ruil voor contanten bezittingen zou kunnen overdragen aan haar bankdochter, of om druk van de regering-Obama op de FDIC om de schulden van CIT te garanderen of de kredietverstrekker anderszins te steunen.

Dit zijn wanhopige pogingen met weinig kans van slagen. Maar als het alternatief een faillissement is, is iedere hoop het waard om zo lang mogelijk te worden gekoesterd.

Vertaling Menno Grootveld

Voor meer commentaaruit Londen: www.breakingviews.com

    • Robert Cyran