Nederland voorop met Europees natuurbeleid

Nederland behoort tot de koplopers bij het inrichten van Europese natuurgebieden. Dat blijkt uit een vergelijkend onderzoek van de Europese Commissie.

Nederland is een van de vijf lidstaten waar de implementatie van de zogenoemde Habitatrichtlijn voor beschermde leefgebieden „grotendeels compleet” is. In de meeste van de 27 lidstaten is deze uitwerking „incompleet”, aldus de Natura Barometer van de Commissie.

Bij de gebieden die onder de Vogelrichtlijn vallen, behoort Nederland tot de acht koplopers, lidstaten waar de implementatie „grotendeels compleet” is. Ook hier is het overgrote deel van de lidstaten nog niet zo ver met de inrichting van gebieden die ze zelf bij de Commissie hebben aangemeld. In deze landen wordt de implementatie als „incompleet” beoordeeld.

De voortgang van de aanwijzing van beide soorten gebieden geeft volgens het rapport een goede indruk van de natuurbescherming in Europa. Die laat te wensen over, schrijft Europees Commissaris Dimas (Milieu). Uit het onderzoek blijkt volgens hem dat „slechts een klein deel van de leefgebieden en soorten” voldoende beschermd is.

    • Arjen Schreuder