Kritiek op voorstel nieuwe locaties voor rechtbanken

De Raad voor de Rechtspraak wil dat alle huidige rechtbanken en gerechtshoven blijven bestaan. Daarmee gaat de raad, die alle gerechten vertegenwoordigt, in tegen het voorstel van minister Hirsch Ballin (Justitie, CDA). Dat heeft de raad vandaag laten weten. De minister heeft in een wetsvoorstel aangegeven dat een aantal locaties waar recht wordt gesproken, moet verdwijnen en dat op andere plekken juist nieuwe rechtbanken moeten komen. Het idee van de minister om diverse rechtbanken op te heffen, doet volgens de raad af aan een goede spreiding van rechtbanken in het land. Nieuwe hoofdlocaties in Almere en Eindhoven vindt de raad te duur en bovendien niet noodzakelijk.