Dit is een artikel uit het NRC-archief De artikelen in het archief zijn met behulp van geautomatiseerde technieken voorzien van metadata die de inhoud beschrijven. De resultaten van deze technieken zijn niet altijd correct, we werken aan verbetering. Meer informatie.

Politiek

Huisartsen laten zich betalen voor goedkope pillen?

Wie dit bericht vanmorgen in het Financieele Dagblad leest, ziet geen vuiltje aan de lucht. ,,De Nederlandse huisartsen zijn bereid mee te werken aan het plan van minister Ab Klink van Volksgezondheid om de zorg voor chronische ziekten anders te organiseren en te financieren.” Maar dan:

De minister van Volksgezondheid meldt verder dat hij in 2010 euro 60 mln gaat bezuinigen op het huisartsenbudget. Het geld wordt gebruikt om artsen te belonen die ‘doelmatig’ geneesmiddelen voorschrijven. Zij krijgen hun bonus echter pas in 2011 uitbetaald.

De LHV wijst deze vorm van prestatiebeloning niet af. [Woordvoerder] Seegers: ‘Ook hier hangt het af van de uitwerking: hoe je doelmatigheid meet, hoe je het bedrag uitkeert.’

In de brief van minister Klink waar ik dinsdag over schreef was het al impliciet te lezen. De minister heeft een dealtje gedaan met het bestuur van de Landelijke Huisartsen Vereniging. De voorzitter van de LHV is geen arts maar een fiscale econoom, Steven van Eijck. Van 2002-2003 was hij staatssecretaris van financiën voor de LPF. De LHV-voorzitter schreef zijn leden vorige week al:

Bij het aantreden van het huidige bestuur hebben we uw centrale rol van regisseur en poortwachter in de zorg andermaal onderstreept. Het tij zit wat dit betreft mee. Ook de omgeving is zich ervan bewust dat u een onmisbare sleutelrol vervult, niet alleen uit oogpunt van kwaliteit maar evenzeer in het kader van doelmatigheid. Tijdens de onderhandelingen, die wij de afgelopen maanden met minister Klink hebben gevoerd, is gebleken dat ook hij dit nadrukkelijk onderkent.

Dit heeft geresulteerd in zijn beleid om het overheidsbudget (voor de huisartsenzorg) dat betrekking heeft op 2010 niet te verlagen ten opzichte van 2009, op voorwaarde dat u de dure specialité’s voor cholesterolverlaging en maagzuurremming bijna geheel uit uw praktijk weet te
weren. Daar waar hij op de zorg ongeveer een miljard euro gaat bezuinigen in 2010 en later nog eens 2,4 miljard, zal hij u dus gaan ontzien. Hij is bereid dat voor twee jaar af te spreken.

Klink en Van Eijck spreken elkaars taal. Twee niet medici op de stoel van de arts. Levensgevaarlijk. Uw dokter financieel belang geven in de pillen die hij voorschrijft. Een socioloog en een econoom kunnen toch wel enig respect houden voor de beroepseed en de beroepseer van de arts?

De minister wilde nog veel meer bezuinigen op de huisartsenzorg, dus Van Eijck is trots op het onderhandelingsresultaat, maar dit is een onaanvaardbare route.

Het is tijd voor opstand onder burgers en in huisartsenland. Of u het van de patiëntenfederaties moet hebben weet ik niet. Gelukkig is onder huisartsen verzet groeiend. Er is een Comité van verontruste huisartsen, het Comité Wake Up!, dat zich naast het EPD misschien ook met deze aanslag op normale verhoudingen tussen dokter en burger kan bezighouden.