'Gescheiden is beter dan niets'

Utrecht wil doorgaan met het aanbieden van inburgeringsklassen voor alleen vrouwen. Dat is tegen de wens van minister Van der Laan.

Hoe principieel moet je zijn? Minister Van der Laan (Integratie, PvdA) wil geen aparte vrouwen- of mannenklasjes bij de inburgeringslessen. „Als wij in Nederland mensen willen laten kennismaken met de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal, dan beginnen wij bij onze normen en waarden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw”, stelt Van der Laan. Hij wil dat er vanaf 2010 geen gescheiden lessen meer gegeven worden. 85 procent van de gemeenten is het het met hem eens, heeft de minister laten onderzoeken.

Wethouders in Nijmegen en Utrecht zijn het niet eens met de minister. Wethouder Marka Spit (PvdA) van die laatste stad zei deze week de oproep van haar partijgenoot te zullen negeren. In Utrecht zullen ook volgend jaar mensen gescheiden kunnen inburgeren.

Waarom vindt u de gescheiden klassen zo belangrijk?

„Het wordt gewaardeerd. Lang niet door alle vrouwen, maar er zijn erbij die het prettiger vinden. Het gaat soms om analfabete vrouwen die nog nooit naar school zijn geweest. Ze voelen zich vrijer, durven sneller vragen te stellen. Vaak zijn de klasjes ook bij toeval ontstaan omdat ze overdag, binnen de schooltijden van de kinderen, worden gegeven. Er zullen ook vrouwen tussen zitten die alleen lessen mogen volgen van hun echtgenoot als dat in een gescheiden klas is.

„Van de honderd inburgeringsklassen in Utrecht met meer dan duizend inburgeraars, zijn vijftien klassen gescheiden. In twaalf klassen zitten alleen vrouwen, in drie klassen alleen mannen. Er zijn ook mannen die liever in een mannenklas zitten. Overigens hebben de vrouwenklassen vaak een mannelijke docent. Daar hebben de cursisten geen zeggenschap over.”

Waarom zou u ze niet dwingen naar een gemengde klas te gaan?

„Tweederde van de inburgeraars is niet verplicht de lessen te volgen. Ze zijn inburgeringsbehoeftig, zo noemen we dat. Ze spreken vaak weinig of geen Nederlands. Maar ze hebben een Nederlands paspoort. Alleen mensen die net in Nederland zijn, móéten inburgeren. Ik ben bang dat ze afhaken als we ze gaan dwingen”

Van der Laan wil dat inburgeraars onze normen overnemen, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw.

„Ik denk dat die lessen heel emanciperend werken. Cursisten krijgen Nederlandse les en leren hoe de maatschappij in elkaar steekt. Ze gaan met de bus en ze gaan naar het museum. En ze leren over de gelijkheid tussen man en vrouw. De lesstof in gemengde en gescheiden klassen is precies dezelfde.”

Gescheiden klassen zouden het draagvlak ondermijnen.

„Ik pleit niet voor een volledig gescheiden aanpak. Ik wil alleen dat de mogelijkheid om gescheiden lessen te volgen, blijft bestaan. Nederlanders vinden het volgens mij ook prettig als zoveel mogelijk mensen goed ingeburgerd raken.”

Wat doet u als Van der Laan vasthoudt aan zijn standpunt?

„Ik zal eerst met hem in gesprek gaan en ik hoop dat hij in Utrecht wil komen kijken. En daarna zien we verder. Ik ben ervan overtuigd dat we hetzelfde doel nastreven: zoveel mogelijk mensen zo goed mogelijk inburgeren.”

Commentaar: pagina 7

    • Sheila Kamerman