De rest werkt deze zomer nog even door

In de zomermaanden gaan met name werknemers met kinderen op vakantie.

De kinderlozen werken door. Dat gaat niet altijd zonder morren.

De kinderen van groep 1 en 2 van De Schalm in Alblasserdam glijden hun zomervakantie tegemoet na hun laatste schooldag. Foto WFA WFA27T:GLIJEND DE VAKANTIE IN.:ALBLASSERDAM;09JUL2009-De zomerschoolvakantie is begonnen. De kinderen van groep 1 en 2 van De Schalm in Alblasserdam gleden de vakantie tegemoet. Niet op de normale wijze via de deur, maar via een glijbaan door het raam het klaslokaal uit.WFA/rvh/str.Richard van Hoek Hoek, Richard van

Deze maand is het vooral vakantie voor ouders van schoolgaande kinderen. De kinderloze werknemer werkt door. Want zeg nou zelf, wie wil er nou in juli op vakantie als de campings vol en prijzen hoog zijn?

Toch kan het frustreren, blijkt onder andere uit vragen die arbeidsrechter.nl, een site voor juridisch advies, de afgelopen jaren toegestuurd kreeg. Want wat als je partner leraar is en om die reden gebonden is aan het hoogseizoen? Uit een onderzoek van maandblad J/M van vorig jaar augustus onder 529 kinderlozen bleek liefst 62 procent het irritant te vinden dat van hen wordt verwacht de vakantie aan te passen aan collega’s met kinderen.

Arbeidsjurist Ulli Hoogland van arbeidsrechter.nl zegt dat er geregeld frictie is op de werkvloer over de vakantieplanning, hoewel hem geen gevallen bekend zijn waarin dit tot een procedure heeft geleid. „Dat is ook niet vreemd. Wat win je ermee, behalve een verziekte sfeer? Het neemt niet weg dat het voor veel werknemers en werkgevers elk jaar weer een hele toer is om eruit te komen.”

Ouders met kinderen hebben wettelijk niet meer recht op vrij tijdens de schoolvakanties, dus komt de jaarlijkse vakantieplanning aan op „goed werkgeverschap en goed werknemerschap”. „En dat gaat niet altijd zonder problemen. Vooral bij bedrijven waar van twee gespecialiseerde krachten er altijd een op het werk moet blijven, gaat het wel eens mis.”

Volgens Hoogland zijn er bedrijven die ouders expliciet het voorrecht geven in de zomermaanden. „Daar is op zich niets mis mee. Een bedrijf mag zwart op wit aangeven hoe ze in voorkomende gevallen omgaan met vakantieverdeling.”

Beleidsadviseur gezin en werk Peter Cuyvers zegt dat in Nederland de combinatie werk en kinderen niet goed geregeld is. Dit laat „het veld vrij voor emotionele chantage door werknemers met kinderen”, zegt hij. Volgens Cuyvers schuurt het al langer tussen werkende ouders en hun kinderloze collega’s, iets wat tijdens de crisis weer even op de achtergrond is geraakt. „Tot een boze kinderloze op een kwade dag een buggy van de trap duwt. Dan staat het zo weer bovenaan.”

De machteloosheid van de kinderloze is een „breed gevoeld sentiment”, meent Cuyvers. Hij spreekt zelfs van „sluipende irritatie”. Ouders moeten opvang zelf zien te regelen, en dat doen ze dan ook. „Liefst via netjes onderhandelen, maar als het moet door tijd in te pikken. Zorgplicht gaat voor de werkplicht.”

De kinderloze schikt wel als papa even eerder naar huis moet om zijn kind op te halen van de crèche, zegt Cuyvers. „En met dertig ouders aan je bureau die allemaal met hun kinderen aan het hoogseizoen gebonden zijn, kies je toch snel voor een andere maand vakantie.”

Maar in de praktijk, zegt Cuyvers, komen collega’s en hun baas er wat de vakantie betreft in goed overleg wel uit. Een woordvoerder van de vakcentrale FNV zegt ook dat hier „alleen in individuele gevallen” problemen over ontstaan. „Het heeft geen zin regels op te stellen. Wij adviseren alleen dat je voor jezelf opkomt. Je kunt niet alles dichttimmeren.”

Maar wat als je nu per se op vakantie wilt in juli? Arbeidsjurist Hoogland: „Als je ouders zoveel jaar getrouwd zijn en net die ene week de enige kans is dat je ze met Pietje in Zuid-Afrika kunt herenigen, win je het heus wel van je collega met kind. Maar je moet wel echt een dijk van een verhaal hebben.” Hoe het op het werk ook geregeld is, als je op een schriftelijk verzoek voor vakantie binnen twee weken geen bezwaar van je werkgever hebt ontvangen, zegt Hoogland, „kan je gaan boeken”.

Vanaf begin van deze eeuw is het bij wet zo geregeld dat de werkgever de vakantieperiodes niet meer toewijst, maar het initiatief aan de werknemers laat. Een woordvoerder van CNV Jongeren zegt dat er sindsdien maar één regel is. „Wie het eerst komt, het eerst maalt. En ouders met schoolgaande kinderen zijn er vaak gewoon eerder bij.”

    • Bart Hinke