correcties & aanvullingen

Spaanse ziekenhuizen

In het artikel ‘Dit kan je uitzicht zijn’ (dinsdag 14 juli, pagina 9) staat dat een Spaans ziekenhuis als gevolg van een nieuwe Europese richtlijn rechtstreeks kan concurreren met Nederlandse ziekenhuizen. Dit is onjuist. De richtlijn moet nog worden goedgekeurd door de EU-lidstaten en is nog niet van kracht.

Verlegen mensen

De Vereniging van Verlegen Mensen had graag bij het artikel ‘Je praat niet luid, je lacht niet hard’ van maandag 13 juli (pagina 18) haar website www.verlegenmensen.nl vermeld gezien.