Charles Taylor ontkent alle aanklachten

De Liberiaanse oud-president Charles Taylor heeft gisteren alle aanklachten voor oorlogsmisdaden en misdaden tegen de menselijkheid tegen hem ontkend. „Deze hele zaak is gebouwd op bedrog, misleiding en leugens”, zei Taylor bij het begin van zijn getuigenis voor het Speciale Hof voor Sierra Leone, in Den Haag. Maandag opende daar Taylors verdediging, nadat de aanklagers een jaar de tijd hebben gehad om hun zaak uiteen te zetten.

„Deze hele zaak is het erom gegaan: laten we Taylor pakken. [...] Laten we hem kapotmaken, laten we hem onderuithalen. Hebben ze nog niet het volle pond gehad? Ik ben onschuldig aan al deze aanklachten.”

Charles Taylor (61) wordt beschuldigd van ‘een terreurcampagne’ tegen burgers die weerstand boden tegen door hem aangestuurde rebellen in Sierra Leone. Die campagne bestond onder andere uit moord, verkrachting, amputaties van ledematen, plundering en brandstichting. Getuigen hebben verteld over kannibalisme. De burgeroorlogen in Liberia en Sierra Leone hebben vele tienduizenden levens gekost.

Taylor ontkende alles. Hij ontkende dat zijn rebellen burgers hebben gedood toen zij Liberia binnenvielen. Hij heeft nooit steun verleend aan rebellen voor een invasie van buurland Sierra Leone en had niets te maken met de bloedige strijd in Freetown in januari 1999. Evenmin heeft hij opdracht gegeven tot amputaties. En nee, hij kreeg geen diamanten van de rebellen in Sierra Leone in ruil voor wapens. Hij zegt alles te hebben gedaan om vrede te stichten.

Taylors getuigenis duurt vermoedelijk enkele weken.

Meer over het proces op: nrc.nl/taylor