Babysterfte hoog in probleemwijk in R'dam

De relatief hoge babysterfte in Rotterdam verschilt sterk per wijk. Zo blijkt uit onderzoek van het Erasmus Medisch Centrum dat in de deelgemeente Charlois (Rotterdam-Zuid) vijftien tot negentien op de duizend zuigelingen voortijdig sterven. Landelijk is dat tien op de duizend.

Het onderzoek bevestigt het vermoeden dat in achterstandswijken meer baby’s vóór of kort na de bevalling overlijden. Behalve de gezondheid van de moeder spelen ook onwetendheid, huisvesting, armoede en schulden een rol, concluderen de onderzoekers. In Rotterdam (circa 7.500 geboortes per jaar) kampt daarnaast één op de zes kinderen met problemen die het gevolg zijn van een laag geboortegewicht, een afwijking of een te vroege geboorte.

De babysterfte in de tweede stad van Nederland is bovengemiddeld hoog: dertien op de duizend zuigelingen sterven in de buik van de moeder, tijdens de bevalling of vlak daarna (perinatale sterfte). Vooral onder allochtone vrouwen en vrouwen in achterstandswijken sterven meer baby’s dan elders in Nederland.

Wethouder Jantine Kriens (zorg en welzijn, PvdA) beschouwt de uitkomsten van het onderzoek als een uitdaging. „Het zijn trieste cijfers, maar tegelijkertijd cijfers die een gevolg zijn van oorzaken die we wel degelijk kunnen beïnvloeden. Dat maakt de kans op een succesvolle aanpak groot.”

Rotterdam kondigde vorig jaar de bouw aan van twee geboortecentra, bedoeld voor vrouwen die een verhoogd risico lopen tijdens hun zwangerschap. Het eerste centrum wordt binnen twee maanden geopend, aldus Kriens. In het actieplan Recht op een goede start is verder afgesproken dat vrouwen met een minimuminkomen geen eigen bijdrage meer betalen voor kraamzorg en een bevalling in het ziekenhuis als ze zijn aangesloten bij een collectieve verzekering.

Een van de maatregelen die de regering heeft genomen om de babysterfte terug te dringen is het verhogen van de vergoeding van verloskundigen die werkzaam zijn in achterstandswijken. Tevens is extra geld beschikbaar gesteld om de verloskundigen een veiliger werkomgeving te garanderen. Ook worden kraamverzorgenden versneld opgeleid in een poging de arbeidstekorten weg te werken. In Europa ligt alleen in Frankrijk en Letland het babysterftecijfer hoger dan in Nederland, zo blijkt uit diverse studies.