Apart inburgeren, snel succes verzekerd

Pas veertig jaar geleden leerde een bepaalde groep Nederlandse vrouwen wat ingeburgerd zijn betekent. Het betrof vrouwen die zich in een vergelijkbare positie bevonden als sommige allochtone vrouwen nu. Zij hadden weinig of geen opleiding, konden nog geen girobiljet invullen, hadden mannen die er niet op gesteld waren dat ze buitenshuis verkeerden, laat staan dat ze werkten. Om deze vrouwen wat vaardiger in de maatschappij te maken werden VOS-cursussen (Vrouwen Oriënteren zich op de Samenleving) georganiseerd en werd de moedermavo opgericht. Mannen konden niet deelnemen aan VOS-cursussen, in eerste instantie waren ze ook niet welkom op de moedermavo. Het waarom was duidelijk. Het was voor die vrouwen heel belangrijk om onder elkaar te zijn en elkaar te helpen zonder dat aller ogen weer op Kwatta gericht werden, want zo zou het zijn als er een man bij aanwezig geweest was.

De VOS-cursussen en moedermavo zijn aan hun eigen succes ten onder gegaan. De dochters van de moeders van toen hebben ze al niet meer nodig gehad. Gedachtig hieraan: laat vrouwen apart van mannen inburgeren, snel succes verzekerd.

    • Marian van Egdom Middelburg