Peijs wil in Zeeland een 'nucleair cluster'

Zeeland moet een „nucleair cluster” vormen, met eventueel een tweede, drie keer zo grote kerncentrale in Borssele plus de kleine kernreactor uit Petten. Dat vindt de Zeeuwse commissaris van de koningin Karla Peijs (CDA). Zo’n keuze is volgens haar logisch, omdat vlak over de grens in België óók kerncentrales staan.

Zeeland is het brandpunt van de oplaaiende discussie over kernenergie, nu de Zeeuwse exploitant van de centrale in Borssele het kabinet een vergunning voor een tweede centrale wil vragen. Een debat gisteravond in Borssele over de Zeeuwse nucleaire ambities liep uit op een botsing met Tweede-Kamerlid Diederik Samsom (PvdA).

De kernreactor in Petten produceert medische isotopen voor met name bestraling van kankerpatiënten in Europa. De reactor dateert uit 1962 en is aan vervanging toe. Er liggen drie ontwerpen voor een nieuwe reactor. Exploitant NRG wil over enkele maanden een keuze maken. Daarna moet uit een milieueffectrapport blijken welke locatie in Nederland het meest geschikt is.

Volgens Kamerlid Samsom zijn er „goede redenen” de reactor niet in Zeeland te bouwen, zelfs helemaal niet in Nederland. Samsom denkt aan „bijvoorbeeld Parijs”, vanwaar isotopen snel per vliegtuig verspreid kunnen worden. „Dit is geen populaire boodschap. Maar je moet verder kijken dan landsgrenzen.” Peijs betoogt dat Zeeland juist gunstig ligt voor een isotopenreactor, die ook de Zeeuwse economie stimuleert.

Kernenergie: pagina 3