Onafhankelijke instantie voor klokkenluiders

Den Haag. Er komt een onafhankelijke instantie voor de ondersteuning van klokkenluiders. Zowel klokkenluiders uit de private als uit de publieke sector kunnen daar terecht voor informatie en advies. Dat heeft het ministerie van Binnenlandse Zaken bekendgemaakt, nadat overeenstemming was bereikt met de vakbonden. Eerder was al aangekondigd dat klokkenluiders bij overheidsdiensten, zoals politie en defensie, betere bescherming krijgen. Zo kunnen zij misstanden vertrouwelijk melden bij een vertrouwenspersoon en kunnen zij een tegemoetkoming krijgen in proceskosten. Er komen ook regels die duidelijk maken wat verstaan wordt onder verboden benadeling als gevolg van een melding.