Migratieoverleg Cuba en VS hervat

Cuba en de Verenigde Staten hervatten vandaag, na vijf jaar, in New York hun bilaterale overleg over migratiekwesties. Dit heeft een Amerikaanse regeringsfunctionaris gisteren gezegd. Afgelopen mei nodigde de regering van president Obama Cuba uit om weer te gaan praten, nadat de regering van president Bush het overleg in 2004 eenzijdig had opgeschort. De reden hiervoor was dat Havana volgens Bush weigerde uitreisvisa te verstrekken aan Cubanen die naar de VS wilden. De relatie tussen beide landen is ernstig verstoord sinds de Cubaanse revolutie van 1959.