Donner: bedrijven frauderen met WW

Minister Piet Hein Donner (Sociale Zaken, CDA) heeft aanwijzingen dat er is gefraudeerd met deeltijd-WW. Bedrijven strijken WW-geld op, terwijl ze personeel langer laten werken. Ook worden goedkopere buitenlandse werknemers in dienst genomen. Hij bevestigt daarmee eerdere berichten in deze krant.

„Één fraudezaak is overgedragen aan het Openbaar Ministerie. Andere onderzoeken lopen nog”, zegt een woordvoerder. Donner heeft vandaag bekendgemaakt dat de regeling voor deeltijd-WW per 20 juli strenger wordt.

Het UWV, dat de regeling uitvoert, zal voortaan extra controleren op de werkvloer. Dergelijke controles ontbraken. Ook wordt de boete die bedrijven bij misbruik van de crisismaatregel moeten betalen, fors verhoogd. Zodra misbruik wordt ontdekt, moet een bedrijf alle ontvangen WW terugbetalen – ook terecht ontvangen geld. „Dit soort gedrag is heel schadelijk”, zei Donner.

Ruim twee weken geleden, toen deze krant over misbruik van deeltijd-WW berichtte, zei het ministerie geen signalen over fraude of oneigenlijk gebruik van de regeling te kennen. De vakbonden FNV Bondgenoten en Algemene Bond van Werknemers (ABW) hadden evenwel aanwijzingen dat een aantal kleinere bedrijven in Limburg misbruik van de regeling maakt. Zo incasseren bedrijven WW, terwijl werknemers in hun WW-tijd gewoon moeten doorwerken. Sommige personeelsleden met deeltijd-WW worden volgens de bonden verplicht op zaterdag en zondag over te werken.

De Arbeidsinspectie heeft tot nog toe één fraudezaak overgedragen aan het OM. In deze zaak blijkt een bedrijf dat voor het personeel werktijdverkorting had aangevraagd, goedkopere Roemenen te hebben aangesteld. De Roemenen bleken bovendien illegaal aan het werk te zijn.

De regeling voor werktijdverkorting werd december vorig jaar ingesteld om bedrijven die door de crisis worden getroffen tijdelijk overtollige vakkrachten te laten behouden. De regeling ging in maart over in de regeling voor deeltijd-WW. In beide gevallen ontvangt het bedrijf het WW-geld, dat moeten worden uitbetaald aan de werknemers. Voor de nieuwe verscherpte regeling is ongeveer 1 miljard euro beschikbaar. De regeling geldt tot eind 2009.