Discriminatie homo's in verzorgingscentra

Groningse homo’s en lesbo’s in verzorgingscentra voelen zich regelmatig gediscrimineerd en buitengesloten. Dit blijkt uit onderzoek van COC Groningen en de ouderenbond ANBO. Directies bagatelliseren of ontkennen het isolement waarin veel oudere homo’s zich bevinden.

De situatie in Groningen verschilt niet van die in zorgcentra elders, verklaart Manon Linschoten, projectleider ouderen en zorg van COC Nederland. „Hetero is de norm.” Ze noemt het voorbeeld van een man in een verzorgingshuis in Winschoten, die altijd apart zat van de overige bewoners. Op de vraag van onderzoekers van COC Groningen waarom dat zo was, antwoordden medebewoners: „Hij heeft een besmettelijke ziekte.” „Bleek dat die man homo was”, vertelt Linschoten.

Om de vanzelfsprekendheid van hetero-zijn in verzorgingscentra te doorbreken, is een landelijk project opgezet dat personeel, management en bewoners homovriendelijker moet maken. Trainingen moeten hieraan bijdragen. Doel is een klimaat te creëren waarin oudere homo’s en lesbo’s zich veilig voelen. Instellingen kunnen een ‘roze loper’ verdienen als ze kunnen aantonen dat ze open staan voor homo’s en het onderwerp bespreekbaar maken. Linschoten: „Bij een intake kun je bijvoorbeeld vragen hoe iemands leven was met zijn of haar partner in plaats van er bij een vrouw vanuit te gaan dat ze een man had.” Linschoten geeft het voorbeeld van een lesbische vrouw die op de vraag van de verzorgende wie die dame op de foto was, antwoordde: „Mijn overleden nicht.” Terwijl het haar vriendin was met wie ze twintig jaar had samengewoond.