Compromis in de maak over belastingontduiking in VS

De overheden van Zwitserland en de Verenigde Staten zijn wellicht bereid tot een compromis. Op het laatste moment hebben de twee regeringen ingestemd met een uitstel van drie weken van de rechtszaak waarin van UBS wordt geëist opening van zaken te geven. De Zwitserse bank zit klem tussen de Amerikaanse eis om details prijs te geven over 52.000 bankrekeningen en een Zwitsers voorschrift om de privacy van rekeninghouders te beschermen.

De rechtszaak zou gisteren beginnen. Een week geleden bliezen beide partijen nog hoog van de toren. De Amerikaanse regering was van plan uiteen te gaan zetten hoe zij beslag zou laten leggen op bezittingen van UBS in de VS, terwijl de Zwitsers informatie over de rekeningen wilden veiligstellen voordat de Amerikanen die zouden kunnen bemachtigen.

UBS kon slechts toekijken. Maar de bank en de Zwitserse autoriteiten zijn duidelijk genegen een compromis te sluiten.

UBS heeft al gezegd schuldig te zijn aan de feiten die de bank in de VS ten laste zijn gelegd. Nu de bank allang heeft geaccepteerd dat het Zwitserse bankgeheim geen rol meer kan spelen in het aan de man brengen van haar diensten voor rijke particulieren, wil zij slechts weten wat de nieuwe regels zijn, zodat zij zich daar voortaan aan kan houden.

Zwitserland zou graag zogenoemde ‘visexpedities’ willen voorkomen – onderzoeken naar bankrekeningen, zonder dat er sprake is van voorafgaand bewijsmateriaal van mogelijke vergrijpen. Maar het land kan niet veel doen om zijn bankgeheim te verdedigen. Het is bezig te onderhandelen over twaalf overeenkomsten die buitenlandse overheden voor het eerst in de gelegenheid zouden stellen rekeninginformatie op te vragen in duidelijk omschreven gevallen van belastingontduiking.

In het openbaar heeft de Amerikaanse regering gezegd met niets anders genoegen te nemen dan met een onvoorwaardelijke overgave. Maar nu de Zwitserse regering de grootste bank van het land te hulp is geschoten, zouden de Amerikanen wel eens bereid kunnen zijn water bij de wijn te doen.

Diplomatieke overwegingen zouden de Zwitsers kunnen helpen enige concessies in de wacht te slepen. Misschien gaan de Amerikanen ermee akkoord geen gegevens op te vragen als er geen bewijzen zijn van verdacht gedrag.

Toch is de grote slag voor de Zwitsers – en de andere traditionele belastingvrijhavens – al nagenoeg verloren. Deze landen zagen het ‘oogje toe’ bij belastingontduiking als concurrentievoordeel. Maar dergelijke dubieuze praktijken zijn niet langer houdbaar.

    • Edward Hadas