Charles te radicaal inzake restauratie

De behoudende smaak van de Britse troonopvolger prins Charles op het terrein van de bouwkunst heeft hem al herhaaldelijk in botsing gebracht met hedendaagse architecten. Het afgelopen weekeinde bleken zijn opvattingen zelfs te conservatief voor het Genootschap voor de Bescherming van Oude Gebouwen, een organisatie waarvan de prins al vijf jaar beschermheer was.

Hun meningsverschillen kwamen aan het licht, toen Charles enkele maanden geleden een voorwoord schreef voor een handboek van het genootschap over de restauratie van oude huizen. De prins betoogde daarin dat er bij de restauratie altijd naar moest worden gestreefd oude huizen zoveel mogelijk in de oude stijl te herstellen.

Dat was tegen het zere been van het genootschap, dat juist propageert ook de beste elementen van de moderne architectuur aan te wenden bij de restauratie van oude bouwwerken. Het genootschap verzocht de prins daarop de tekst van zijn voorwoord aan te passen. Charles, die er de man niet naar is zich zonder slag of stoot te laten censureren, weigerde dat. Zijn voorwoord werd daarop verworpen, waarna hij zijn beschermheerschap van de organisatie opzegde.

Vorige maand nog wekte Charles de woede van de vooraanstaande architect Richard Rogers en anderen door zijn kritiek op een nieuwbouwproject in de Londense wijk Chelsea. Een projectontwikkelaar uit Abu Dhabi wilde daar een torengebouw laten optrekken naar een ontwerp van Rogers.

Daarop schreef Charles een brief naar de koninklijke familie van Abu Dhabi of het project kon worden heroverwogen omdat het volgens hem het stadsbeeld ernstig verstoorde. Charles kreeg zijn zin, tot woede van Rogers en andere hedendaagse architecten die zijn actie een „gevaarlijk precedent” noemen.