Brit geeft prenten terug aan Madrid

Het natuurhistorisch museum in Madrid heeft 242 gestolen natuurtekeningen van de Amsterdamse apotheker Albertus Seba (1665-1736) teruggekregen van een Britse verzamelaar. Eind mei nog weigerde de Brit de prenten terug te geven, die hij al 25 jaar in zijn bezit had. Toen stuurde de Universiteit van Amsterdam (UvA) elf van de in totaal 253 natuurprenten die ze van de Britse verzamelaar op zicht had, wel terug naar Madrid. De zeventiende-eeuwse tekeningen vormen een catalogus van de unieke verzameling van gedroogde planten en opgezette dieren die Seba aanlegde.