Architecten

Uit het artikel `Hier zit iedereen op dezelfde lijn` (nrc.next, 10 juli) blijkt weer eens hoezeer de architect zich heeft vervreemd van de normale mensen wereld. Het artikel gaat over het realiseren van een `architectendroom` bij Kopenhagen. Structureel wordt de aandacht voor de gebruikersomgeving door architecten ondergeschikt gemaakt aan glorierijke bedenksels. Met een beetje inventiviteit is het heus niet moeilijk om als architect een `statement` neer te zetten. Een echte uitdaging wordt het pas, om daarbij een gewenste beleving te realiseren.

    • Fred van Leeuwen Hilversum