Waarom hebben scholieren op de basisschool korter vrij?

Olivier Grasveld uit Culemborg denkt dat de middelbare school het walhalla is. Hij is tien jaar oud en zit op de basisschool. Zijn twee oudere broers (13 en 16) zijn al sinds vorige week vrij. Zelf heeft hij pas sinds vandaag zomervakantie. Oneerlijk vindt hij dat, „uitermate oneerlijk.”

Leerlingen op de basisschool hebben een week korter zomervakantie dan middelbare scholieren. Dat is al jaren zo, antwoordt Jaap Stuurwold per mail. Hij is woordvoerder van het ministerie van Onderwijs. „Toen de vakantiespreiding voor de eerste keer landelijk geregeld werd in 1986 was dit al zo. Het is een historisch gegroeide situatie.”

Een te lange vakantie zou de „leerontwikkeling van leerlingen in het basisonderwijs te veel onderbreken. Stuurwold: „Het ‘leerritme’ van leerlingen zou dan te veel worden verstoord.” De wat oudere leerlingen in het voortgezet onderwijs zouden wat dat betreft meer aankunnen.

Een ander meer praktisch punt is dat kinderen in de basisschoolleeftijd in de vakantie doorgaans meer ‘ouderlijke zorg’ nodig hebben dan tieners en pubers in de middelbare school. „Voor de planning van – werkende – ouders van de jonge leerlingen is een wat kortere vakantie dan ook belangrijk.”

Maar binnenkort gaat het veranderen. De Commissie Onderwijstijd heeft onlangs geadviseerd om de zomervakantie voor het lager en middelbaar onderwijs gelijk te stellen. De commissie wil dat beide onderwijsvormen zes weken vakantie geven. Bij het middelbaar onderwijs is dat nu zeven. „Inkorting van de zomervakantie in het voortgezet onderwijs leidt tot een evenwichtiger leerritme en beter verspreide werkdruk voor leerlingen”, aldus woordvoerder Stuurwold. Bovendien is het voor ouders met kinderen in de lagere en middelbare school handiger vakantie te plannen.

Het voorstel is om deze nieuwe regeling per 1 augustus 2011 in te laten gaan. De komende drie zomervakanties verandert er dus nog niets. Maar als Olivier dus straks op de middelbare school zit, krijgt hij een weekje minder vakantie.

Ziet hij die verloren week nog terug? Dat wel. Via collectieve roostervrije dagen die het hele jaar door verspreid kunnen worden. Helemaal eerlijk wordt het dus niet.

    • Jessica van Geel