Vooral dader vraagt om contact met slachtoffer

Verreweg de meeste aanvragen voor gesprekken tussen daders en slachtoffers, zogenoemde slachtoffer-dadergesprekken, zijn in 2008 door daders ingediend. In totaal kwam ruim 90 procent van de aanmeldingen tot stand op initiatief van de dader, tegenover bijna 10 procent vanuit het slachtoffer. Dat staat in het jaarverslag van de organisatie Slachtoffer in Beeld (SiB). De organisatie bemiddelt bij het contact tussen dader en slachtoffers, dat tot doel heeft beide partijen met de gevolgen van het misdrijf te laten omgaan.

In totaal kwamen er 939 aanmeldingen van daders binnen voor contact, van slachtoffers 133. Zes aanmeldingen kwamen van andere partijen, zoals nabestaanden en getuigen. Dat was echter maar 1 procent, meldt het jaarverslag.

In totaal kreeg het SiB 1.078 aanmeldingen binnen voor dergelijke gesprekken. Er werden 904 zaken afgesloten. ‘Het streefgetal van SiB voor 2008 was duizend afgesloten zaken. Dit aantal is niet gerealiseerd, maar wel vrij dicht benaderd’, staat in het jaarverslag. ‘Ten opzichte van 2007 is het een verdubbeling van zowel het aantal aanmeldingen als afgesloten zaken. Dat een zaak is afgesloten kan zowel betekenen dat er contact is geweest tussen dader en slachtoffer als dat daar geen behoefte aan was.’

Van de 904 afgeronde zaken kwam het in 371 zaken tot een daadwerkelijk contact tussen slachtoffer en dader. ‘Dat komt neer op een slagingspercentage van 41 procent.’ SiB gaat onderzoeken hoe het komt dat slachtoffers zich veel minder vaak aanmelden. ‘Daarnaast wordt er meer ingezet op communicatie en beleid naar Slachtoffferhulp Nederland.’