Permanent verblijf in huis voor vakantie

Door een onzer redacteuren

Den Haag. Mensen die al jaren in een vakantiehuis wonen, mogen daar permanent blijven. Dat heeft minister Cramer (VROM, PvdA) besloten. De wet moet op 1 januari 2010 in werking treden. Hiermee komt een einde aan jaren onzekerheid voor bewoners van recreatiewoningen. De legalisering geldt voor alle mensen die vóór 31 oktober 2003 in een vakantiehuisje zijn gaan wonen en dat al die tijd zijn blijven doen. Gemeenten worden verplicht aan deze bewoners een ontheffing te verlenen van het bestemmingsplanverbod op wonen in een recreatiewoning.