Het hele jaar naar de parapluschool

Een school die vijftig weken per jaar open is, elf uur per dag. Net als een bedrijf. In Ede zijn er plannen voor. „Het is voor kinderen beter als lessen evenwichtig over de dag gespreid worden.”

Eerst naar de buitenschoolse opvang (BSO), dan naar school, dan overblijven, dan weer in de klas en dan weer naar de BSO. En in de zomer schipperen op het werk omdat de kinderen zes weken vrij zijn. Dat hoeft niet meer, als het aan de Stichting Proominent in Ede ligt.

De stichting, die dertien openbare scholen bestuurt, wil een openbare basisschool die vrijwel het hele jaar open is. En de hele dag, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. De school, ‘parapluschool’ genoemd, is alleen gesloten in het weekeinde en op officiële feestdagen.

Bestuursvoorzitter Han Plas van Proominent vindt dat ouders ook buiten de normale lesuren en in de vakanties met hun kind op school terecht moeten kunnen. Dat moet de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren. „Ik zag mijn dochters – jonge vrouwen met kinderen die de hele dag van hot naar her moeten sjouwen – en dacht: dat kan anders.” Ook de kinderen zouden beter af zijn op de parapluschool. Plas: „Wij denken dat het voor kinderen veel beter is als de lessen evenwichtig over de dag gespreid worden.”

De scheiding tussen school en buitenschoolse opvang wordt opgeheven. Een schooldag krijgt de lengte van een werkdag. Met een mix van spelen en leren. Daarvoor zijn volgens Plas niet meer leraren nodig. Kinderen worden op de nieuwe school afwisselend begeleid door leraren, pedagogisch medewerkers, sportdocenten en muziekleraren, zegt Plas. Het zou de ouders ook niet meer kosten. „Nu gaan kinderen vaak naar de buitenschoolse opvang, muziekles, de sportclub. Die kosten vallen dan weg.”

De parapluschool lijkt op de al langer bestaande ‘brede school’. Die werkt ook samen met andere instellingen zoals kinderopvang, welzijnswerk, muziekschool en/of sportvereniging. Liefst op één locatie. Anders dan de parapluschool wordt op de brede school nog wel het traditionele schema gehanteerd van leren tot drie uur ’s middags en daarna spelen. Ook volgt de brede school de reguliere vakantieperiodes.

Op de parapluschool zou in de periode juni, juli en augustus vier opeenvolgende weken vakantie moeten worden opgenomen. In de rest van het jaar moet nog twee keer een losse week worden opgenomen. Dit geeft ouders meer mogelijkheden hun vakantie te plannen. Ze hoeven niet langer zes weken op rij kinderen op te vangen, en kunnen het vakantiehoogseizoen mijden.

Plas geeft toe dat het lesprogramma in dat geval niet meer voor alle leerlingen gelijkloopt. „Daarom verplichten we de ouders een groot deel van de vakantie in de zomermaanden op te nemen. Een soort Montessori-systeem, waarbij wat minder wordt vastgehouden aan groepsonderwijs. Begin september, wanneer iedereen terug is, zitten de kinderen allemaal weer op hetzelfde punt.”

Maar de kinderen van deze school hebben wel minder vakantie dan kinderen op een reguliere school. Mag dat? Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs: „Het hangt helemaal af van de invulling van het programma. Er bestaat nu ook al een zomerschool, die kinderen tijdens hun vakantie bijspijkert. Veel kan, zolang het op basis van vrijwilligheid [van de ouders] gebeurt. In Ede gaat het om een nieuwe school, dus dat zou geen probleem hoeven zijn.”

Ook de leraren zullen de lange zomervakantie moeten inleveren. Jurjen van den Bergh van Onderwijsbond AOb zegt het plan nog niet „tot in detail” te kennen. „We staan open voor dit soort initiatieven, maar het veronderstelt nogal wat.” De bestaande regels over vakantieblokken bestaan niet voor niets, legt Van den Bergh uit. „Een rustperiode van zes weken is voor leerlingen vaak heel goed. En voor leraren is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde.”

Of genoeg ouders belangstelling hebben voor de school is niet duidelijk. Ede onderzoekt dat nog. Tot nu toe zijn de reacties van ouders wisselend. Ouders die beiden werken zien voordelen. Anderen vinden dat de school te veel de taak van opvoeder overneemt. Op de website van Omroep Gelderland stelt iemand voor de parapluschool „bij wet” te verbieden. „Achteloze ouders” die geen tijd hebben of maken voor hun eigen kinderen, zouden niet beloond mogen worden, luidt de redenering.

Initiatiefnemer Plas zegt het gemeenteonderzoek af te wachten. „Dit is een vrij traditionele gemeente, waar zeker niet alle vrouwen werken. Als er in Ede voldoende belangstelling is, dan werkt het overal.”

    • Judith Spiegel