Gescheiden inburgeren

opinext@nrc.nl

Onbezonnen flinkheid die leidt tot heilloos populisme. Dat verwijt Rogier van ’t Rood, docent internationale pedagogische vraagstukken, mij naar aanleiding van mijn bezwaren tegen gescheiden inburgeringscursussen voor mannen en vrouwen (Opiniepagina, 7 juli). Hij beroept zich op de goede resultaten van gescheiden cursussen tegen huiselijk geweld in Kenia. Maar deze vergelijking gaat mank. Een wetenschapper die zijn werkwijze exporteert naar een land als Kenia houdt terecht rekening met de gewoonten en gevoeligheden in het gastland. Maar als wij in Nederland mensen willen laten kennismaken met de Nederlandse samenleving en de Nederlandse taal, dan beginnen wij bij onze normen en waarden, zoals de gelijkheid tussen man en vrouw. Bovendien is het bestrijden van huiselijk geweld iets anders dan kennis opdoen van de Nederlandse samenleving en taal. Dat je in het eerste geval apart met daders en slachtoffers spreekt, lijkt me logisch. Terwijl ik het scheiden van mannen en vrouwen bij het leren kennen van onze samenleving juist onlogisch vind.

Ook beweert Van ’t Rood dat ik de gescheiden inburgeringslessen zonder onderzoek zou willen afschaffen. Juist uit door mij ingesteld onderzoek is gebleken dat 85 procent van de gemeenten er geen gebruik van wil maken. Ik ga nu kijken of dat tot minder deelnemers leidt. Mijn doel blijft dat de resterende 15 procent van de gemeenten vanaf 2010 stopt met de gescheiden lessen.

Ik volg de meerderheid van de Tweede Kamer en van de gemeenten, ook omwille van het draagvlak voor de inburgering. Deze moeilijke zakelijke afwegingen verbinden met het persoonlijke verwijt van populisme brengt ons in ieder geval niet verder.

    • Eberhard van der Laan
    • Minister voor Wonen