Dit zou voorkomen kunnen worden

Een school die 50 weken per jaar open is, 11 uur per dag. In Ede zijn er plannen voor.

Dat voorkomt bijvoorbeeld files tijdens de vakantiespits, maar er is ook felle kritiek.

Ouders moeten ook buiten de normale lesuren en in de vakanties met hun kind op school terechtkunnen, vindt Han Plas, bestuursvoorzitter van Stichting Proominent. Foto AP Holiday traffic heading south forms queues of up to 11 kilometers on the motorway A1 between Erstfeld and Goeschenen, Switzerland, Saturday, July 11, 2009. (AP Photo/KEYSTONE/Urs Flueeler) vakantiespreiding spits vakantiepiek
Ouders moeten ook buiten de normale lesuren en in de vakanties met hun kind op school terechtkunnen, vindt Han Plas, bestuursvoorzitter van Stichting Proominent. Foto AP Holiday traffic heading south forms queues of up to 11 kilometers on the motorway A1 between Erstfeld and Goeschenen, Switzerland, Saturday, July 11, 2009. (AP Photo/KEYSTONE/Urs Flueeler) vakantiespreiding spits vakantiepiek AP

Wel overblijven, niet overblijven. Wel naar buitenschoolse opvang, niet naar buitenschoolse opvang. Hollen naar muziekles, op tijd voor logopedie. In de zomer schipperen op het werk omdat de kinderen zes weken vrij zijn, en dan uiteindelijk allemaal tegelijk in de file staan op weg naar het zuiden. Dat hoeft allemaal niet meer, als het aan de Stichting Proominent in Ede ligt.

De stichting, die dertien openbare scholen bestuurt, wil een openbare basisschool die vrijwel het hele jaar open is. En de hele dag, van half acht ’s ochtends tot half zeven ’s avonds. De school, ‘parapluschool’ genoemd, is alleen dicht in het weekeinde en op officiële feestdagen. Waarom moet zo’n school er komen en hoe ziet die er in de praktijk uit?

Bestuursvoorzitter Han Plas van Proominent vindt dat ouders ook buiten de normale lesuren en in de vakanties met hun kind op school terecht moeten kunnen. Dat moet de arbeidsparticipatie van vrouwen stimuleren. „Ik zag mijn dochters, jonge vrouwen met kinderen die de hele dag van hot naar her moeten sjouwen, en dacht: dat kan anders.”

Ook de kinderen zouden beter af zijn op de parapluschool. Plas: „Wij willen afstappen van het traditionele schema waarin leerlingen tot drie uur ’s middags cognitief bezig zijn en daarna gaan spelen. Wij denken dat het voor kinderen veel beter is als het programma evenwichtig over de dag verspreid wordt.”

De scheiding tussen school en buitenschoolse opvang wordt opgeheven. Een schooldag krijgt de lengte van een werkdag. Met een mix van spelen en leren. Daarvoor zijn volgens Plas niet meer leraren nodig. „Kinderen worden op de nieuwe school afwisselend begeleid door leraren, pedagogisch medewerkers, sportdocenten en muziekleraren.” Het zou de ouders ook niet meer geld kosten: „Nu gaan kinderen vaak naar de buitenschoolse opvang, muziekles, de sportclub. Die kosten vallen dan weg.”

In de periode juni, juli, augustus moeten vier weken vakantie achter elkaar worden opgenomen. In de rest van het jaar moet nog twee keer een losse week worden opgenomen. Dit geeft ouders meer mogelijkheden hun vakantie te plannen. Ze hoeven niet langer zes weken op rij kinderen op te vangen, en ze kunnen weg buiten het hoogseizoen.

Zitten er haken en ogen aan de parapluschool? Hoe gaat het bijvoorbeeld met klassikaal onderwijs als iedereen op andere momenten met vakantie is? Plas geeft toe dat het lesprogramma dan niet meer voor alle leerlingen gelijk loopt. „Daarom verplichten we de ouders een groot deel van de vakantie in de zomermaanden op te nemen. Dan draaien we een soort Montessori-systeem, waarbij wat minder wordt vastgehouden aan groepsonderwijs. Begin september, wanneer iedereen terug is, zitten de kinderen allemaal weer op hetzelfde punt.”

Maar de kinderen van deze school hebben wel minder vakantie dan kinderen op een reguliere school. Mag dat? Een woordvoerder van het ministerie van Onderwijs: „Het hangt helemaal af van de invulling van het programma. Er bestaat nu ook al een zomerschool, die kinderen tijdens hun vakantie bijspijkert. Veel kan, zolang het op basis van vrijwilligheid van de ouders gaat. In Ede gaat het om een nieuwe school, dus dat zou geen probleem hoeven zijn.”

Ook de leraren zullen de lange zomervakantie moeten inleveren. Jurjen van den Bergh van Onderwijsbond AOb: „Ik ken het plan nog niet tot in detail en we staan zeker open voor dit soort initiatieven, maar het veronderstelt nogal wat.” De bestaande regels over vakantieblokken bestaan niet voor niets, legt Van den Bergh uit. „Dat geldt zowel voor de kinderen als voor de leraren, legt Van den Bergh uit. „Een rustperiode van zes weken is voor leerlingen vaak heel goed. En voor leraren is het een belangrijke arbeidsvoorwaarde.”

Of genoeg ouders belangstelling hebben voor de school is niet duidelijk. Het is dus nog maar de vraag of de parapluschool er ook werkelijk komt. Ede onderzoekt dat nog. Tot nu toe zijn de reacties van ouders in de gemeente wisselend. Ouders die allebei werken, zien de voordelen. Aan de andere kant zijn er sceptische reacties, van ouders die vinden dat de school te veel de taak van de opvoeder overneemt. Op de website van Omroep Gelderland, dat een uitzending had over de parapluschool, schrijft iemand: ‘BELACHELIJK, SCHANDALIG EN BIJ WET VERBIEDEN!!!!!!!!! Scholen die speciaal voor achteloze ouders worden geopend die GEEN TIJD hebben voor hun eigen kinderen.”

Plas: „Het is afwachten wat er uit het gemeenteonderzoek komt. Dit is een vrij traditionele gemeente, waar zeker niet alle vrouwen werken. Als er in Ede voldoende belangstelling is, dan werkt het overal.”

    • Judith Spiegel