Correcties & aanvullingen

Embargo troonrede

In het bericht Mogelijk ‘visionaire’ troonrede (11 juli, pagina 3) stond: ‘NRC Handelsblad weigerde de laatste jaren de voorwaarde van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) te ondertekenen dat er ook niet gepubliceerd mag worden als er informatie uitlekt. Dit is gangbaar bij embargoregelingen.’ Hier is bedoeld dat media meestal publiceren zodra informatie uitlekt of het embargo wordt geschonden.

Rechtszaak Mininova

In het artikel Nederland, het ideale downloadland (NRC Weekblad, 11 juli, pagina 30) staat dat de rechtszaak van Stichting Brein tegen Mininova 15 juli plaatsvindt. De zaak is uitgesteld tot 26 augustus.

Erfgoedinspectie

In het bericht Kunst terug naar Irak (9 juli, pagina 9) staat dat de erfgoedinspectie onderdeel is van Interpol. De rijksinspectie valt onder het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.