Trappen tegen islam en sharia werkt averechts

Koscielniak, Cyprian

Nahed Selim komt met een aantal uitspraken over shariarechtspraak in Nederland die kant noch wal raken (Opiniepagina, 8 juli). Zij suggereert dat bepaalde gemeenten polygame huwelijken registreren die in Nederlandse moskeeën gesloten zijn. Maar informele islamitische huwelijken die in Nederland gesloten zijn, polygaam of niet, kunnen nooit officieel erkend en geregistreerd worden. Wat wel gebeurt op grond van de regels van het internationaal privaatrecht is dat polygame huwelijken die in een islamitisch land rechtsgeldig gesloten zijn, hier erkend worden en zelfs geregistreerd, overigens zonder dat de Nederlandse wet er veel rechtsgevolgen aan toekent: dus bijvoorbeeld geen recht op gezinshereniging of sociale uitkeringen. Sterker nog, een buitenlandse man die polygaam gehuwd is, komt niet in aanmerking voor de Nederlandse nationaliteit.

Selim concludeert dat we twee parallelle rechtssystemen hebben: het Nederlandse en de sharia, erkend door de Nederlandse overheid. Van het bestaan van shariarechtbanken in ons land is echter niets gebleken. Maar ze gaat verder: zelfs als het gaat om ”uitspraken van imams in achterkamers van moskeeën, met toestemming van de gelovigen” dan moet de overheid hiertegen optreden. Maar een dergelijk vergaand ingrijpen is in strijd met tal van grondrechten en mist elke rechtsgrond. Zo`n verbod zou alleen gehandhaafd kunnen worden met een leger van Stasi-achtige verklikkers.

De vrouwonvriendelijkheid van de sharia lijkt de belangrijkste drijfveer voor Selims voorstellen. Als ze het heeft over de toepassing van de sharia in de huidige islamitische wereld, heeft ze groot gelijk. Maar in Nederland geldt de sharia niet als rechtsstelsel. Daarom is een kruistocht tegen de sharia hier een strijd tegen windmolens. Dat sommige islamitische Nederlandse vrouwen een ondergeschikte positie hebben, is een gevolg van sociale druk en een sterk patriarchale cultuur, die vaak met een beroep op de islam en de sharia gelegitimeerd worden. Maar emancipatie kan alleen door de moslima`s zelf bevochten worden en kan niet worden opgelegd. Goed onderwijs speelt daarbij een belangrijke rol. Trappen tegen de islam en de sharia werkt echter averechts.