Spugen

Merkwaardig dat de scherpe observator Montag niet ziet dat het spugen gelijke tred houdt met de komst van vele Noord-Afrikaanse nieuwe Nederlanders naar dit land. Zou hem dit zijn ontgaan of vindt hij het not done om dat te vermelden? Spugen is nooit een echt Nederlands wapen geweest in een geschil.

Reacties (maximaal 250 woorden) naar aanleiding van artikelen in NRC Weekblad kunt u, vóór woensdag 12 uur, mailen naar weekblad@nrc.nl of sturen naar postbus 8987, 3009 TH Rotterdam. De redactie behoudt zich het recht voor brieven in te korten.

    • H. Bruins