Russische kerkvader mag wetten keuren

Patriarch Kirill, de leider van de Russische orthodoxe kerk, krijgt zeggenschap over nieuwe wetgeving in het Russische parlement. Dat hebben vertegenwoordigers van pro-Kremlinpartij Verenigd Rusland hem toegezegd.

Zij deden dit nadat de patriarch hen woensdag had ontboden om zijn verontrusting te uiten over het door de Doema op 20 mei geratificeerde Europees Sociaal Verdrag. Rusland moest dat verdrag aannemen als lid van de Raad van Europa.

Het verdrag garandeert het recht op huisvesting, gezondheidzorg, onderwijs en werk, maar bevat ook paragrafen die openbare scholen verplichten seksuele voorlichting te geven en de overheid dwingen justitiële voorzieningen op te richten om jeugdcriminaliteit tegen te gaan.

Tegen die laatste twee punten heeft de patriarch geprotesteerd, omdat hij meent dat ouders daarvoor verantwoordelijk zijn. Voorstanders van seksuele voorlichting op school wijzen erop dat aids in Rusland zich op een dramatische wijze verspreidt als gevolg van onveilig vrijen.

De toezegging van Verenigd Rusland, de partij die de absolute meerderheid in de Doema heeft, geeft de patriarch een ongekend privilege en zet vraagtekens bij de scheiding van kerk en staat, zoals die in de grondwet is vastgelegd. Ook heeft de stap tot verontrusting geleid over een groeiende invloed van de Russische orthodoxe kerk. De macht van de kerk wordt met de dag groter sinds Vladimir Poetin,vroeger president, nu premier, aan de macht is gekomen.

Kerk en staat in Rusland werken al samen op allerlei terreinen. Zo heeft de Russische justitie vorige maand een afspraak met de kerk gemaakt dat priesters in hun diensten openstaande schulden als zonden betitelen.