NMa beboet twee ex-directeuren

De Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa) heeft boetes opgelegd aan twee ex-directeuren van een onderneming. Het totale bedrag aan boetes bedraagt 300.000 euro. Dat maakte de Nederlandse kartelwaakhond gisteren bekend. De NMa wil op dit moment nog niet zeggen om welk bedrijf het gaat. „Het betreft tussenresultaten van een lopend onderzoek, wij doen daar dan ook geen verdergaande uitspraken over”, zei een woordvoerder van de autoriteit.

De ex-directeuren krijgen van de NMa ieder een boete van ruim 150.000 euro, omdat ze weigerden mee te werken aan een onderzoek dat de instantie in 2006 deed naar mogelijke overtreding van de Mededingingswet door hun bedrijf. De topmannen vertrokken in 2006. De NMa is sinds oktober 2007 bevoegd om leidinggevenden met terugwerkende kracht te beboeten, als het bedrijf waaraan ze leiding gaven kartelafspraken maakte tijdens hun bestuursperiode. Dat kan echter pas met bewijs van ná 1 oktober 2007.

De hoogte van de boete wordt vastgesteld aan de hand van de financiële positie van een persoon. De topmannen waar het hier om gaat weigerden daar inzicht in te geven.

De maximale boete die aan een individu opgelegd kan worden voor niet meewerken is 450.000 euro of 1 procent van de omzet van het bedrijf waar hij voor werkt, als dat meer is.